Algemene Voorwaarden

Huren

Wil je graag suppen/kanoën maar heb je daar de middelen niet voor? Geen punt. Bij Supcentre heb je het hele jaar door de mogelijkheid om supboards, kano´s en accessoires te huren.

Het huren van supboards/kano´s en accessoires is op eigen risico. Voor het huren teken je een eigen risicoformulier waarin een aantal voorwaarden zijn opgenomen voor het gebruik van de in bruikleen genomen goederen.

Huur wordt voorafgaand gebruik afgerekend tenzij anders overeengekomen.

De huurtarieven kunt u hier vinden.

Bij beschadiging en/of vermissing wordt huurder aansprakelijk gesteld, alsmede de door hem veroorzaakte schade aan derden.

Deelname

Bij het deelnemen aan een les of tocht gelden veiligheidseisen en algemene voorwaarden.

Het deelnemen aan een les of tocht is op eigen risico.

Deelnemer zal zich ten alle tijden aan de instructies van de instructeur houden.

Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A.

Deelnemer mag niet onder invloed van alcohol en/of drugs zijn.

Als door de wind de lessen niet kunnen plaatsvinden op de locatie heeft Supcentre het recht uit te wijken naar een andere locatie.

Zijn de weersomstandigheden dusdanig dat het niet verantwoord is de les/tocht  te laten plaatsvinden heeft Supcentre het recht deze te verplaatsen naar een andere datum.

Er dient vooraf betaald te worden.

Eigenrisico verklaring

Ik verklaar op eigen risico en voor eigen verantwoording een supboard/kano (en accessoires zoals een peddel, wetsuit) te huren/te gebruiken en/of deel te nemen aan een les of tocht georganiseerd door Supcentre en ga akkoord met de voorwaarden.

Ik verklaar het formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Ik heb een eigenrisico verzekering en ben me bewust van de veiligheidseisen van Supcentre die gelden tijdens het gebruik van boards/kano´s of het deelnemen aan een les/tocht.

Voorwaarden en veiligheidseisen:

 • Tijdens het gebruik van in bruikleen genomen materiaal en/of deelname aan lessen/tochten ben ik nuchter en is het nuttigen van alcohol/drugs niet toegestaan.
 • Ik houd mij aan wet- en regelgeving die gelden op het openbare watergebied
 • Ik creëer geen gevaarlijke situaties voor mede watersporters
 • Gedurende de huurperiode verlies ik de goederen niet uit het oog
 • Ik ben ouder dan 16 jaar of ben samen met een volwassen begeleider tijdens het gebruik.
 • Ik ben in het bezit van zwemdiploma A
 • Ik heb minimaal 1 suples gevolgd en ben bekend met de gebruikersinstructies
 • Ik breng de gehuurde goederen in persoon terug.
 • Bij beschadiging en/of vermissing word ik aansprakelijk gesteld, alsmede de door mij veroorzaakte schade aan derden. Ik zal de schade aan Supcentre vergoeden.
 • Ik verhuur de door mij gehuurde goederen niet door aan derden.
 • Tijdens het gebruik van het supboard draag ik altijd de leash om mijn been zoals ik in de instructie heb meegekregen.
 • Voor het niet tijdig terugbrengen van de gehuurde goederen brengt Supcentre mij €25,00 per board/kano per uur in rekening.
 • Bij annulering v/a 14 dagen voorafgaande de boekingsdatum wordt 25% in rekening gebracht, bij annulering v/a 7 dagen voorafgaande de boekingsdatum wordt 50% in rekening gebracht, bij 2 dagen voorafgaande de boekingsdatum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

 

Indien ik hoofdhuurder ben bij het huren van meerdere boards/kano´s zal ik mede gebruikers op de hoogte stellen van de geldende regels. Ik ben aansprakelijk voor deze gebruikers indien gebruikers niet persoonlijk hebben getekend en elke vorm van aansprakelijkheid afwijzen.

Dit formulier incl. een (geanonimiseerd) kopie ID-kaart inleveren bij Supcentre.

Ondertekend door: __________________________

Datum:

Handtekening:_________________________

Ouder / Begeleider van : …………………….………. (alleen invullen als u tekent voor iemand die minderjarig is en zelfstandig meedoet)

 

Supcentre staat ingeschreven bij KvK onder nummer: 68098057. Supcentre is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. De ontstane schade zal door mij worden vergoed. Elke vorm van schade aan mijzelf en mijn eigendommen door derden of Supcentre is mijn eigen verantwoordelijkheid.